Logo DialogExperts
Case

Stichting Proefdiervrij

Klantprofielen per kanaal

De Stichting Proefdiervrij is een Nederlandse stichting die streeft naar de vervanging van proefdieren. Daarbij ligt de nadruk op het stimuleren van proefdiervrije technieken en onderzoeksmethoden.

De opdracht

Proefdiervrij wilde meer inzicht verkrijgen in de doelgroepen die via de verschillende kanalen zijn ingestroomd als donateur.

Het resultaat

DialogExperts heeft met behulp van Mosaic* een analyse gemaakt waarmee is aangetoond welke consumenttypen instromen via straatwerving en welke via direct mail en spontaan instromen.

Er zijn duidelijke verschillen waargenomen in doelgroepen en opzeggedrag, waarmee Proefdiervrij nu per kanaal gericht doelgroepen kan benaderen met minimaal 20% meer kans van slagen.

Wat is Mosaic?

*Mosaic is een landelijk dekkend segmentatiesysteem met vele consumentenkenmerken op adresniveau. Daarmee kunnen responscijfers en klantwaarden van 50 typen consumenten worden berekend. Vervolgens zijn nieuwe adressen met dezelfde kenmerken te selecteren.

Inkoopvoordeel

U wilt uw marketing campagnes zo scherp mogelijk inkopen met behoud van kwaliteit. DialogExperts biedt inkoopvoordelen voor:

Meer informatie »
Wilt u meer weten?

Wij komen graag bij u langs.
Bel of mail ons voor een afspraak.

Bel: 06 558 845 10 Stuur een e-mail »
Inkoopvoordeel

U wilt uw marketing campagnes zo scherp mogelijk inkopen met behoud van kwaliteit. DialogExperts biedt inkoopvoordelen voor:

Meer informatie »