Logo DialogExperts
Case

Boek & Bedrijf

Kostenbesparing

Boek & Bedrijf is een brancheorganisatie voor zelfstandige boekhandelaren. Ze heeft Boekondernemer van de Toekomst ontwikkeld, een snel en praktijkgericht vernieuwingstraject waarbij ondernemers met en van elkaar leren.

De opdracht

Om boekhandelaren te ondersteunen bij hun communicatie met klanten wordt op abonnementsbasis een CRM programma geboden. Er worden onder meer nieuwsbrieven verstuurd via e-mail en folderverspreidingsplannen gemaakt.
De bestanden die Boek & Bedrijf ontvangt van de boekhandelaren zijn in de meeste gevallen niet direct te gebruiken vanwege de niet-consequente samenstelling :

  • Voornamen, achternamen, initialen, tussenvoegsels, verschillende schrijfwijzen van man/vrouw codes staan vaak door elkaar in 1 veld
  • Huisnummers en toevoegingen zijn vaak niet gescheiden van het adres
  • Telefoonnummers zijn niet consequent genoteerd; soms met ‘0’ ervoor en soms niet; met en zonder verbindingsstreepjes
  • De bestanden hebben geen uniforme record lay-out

Voor Boek & Bedrijf is het te arbeidsintensief om deze bestanden zelf handmatig in orde te brengen, aan sommige bestanden is dagenlang gewerkt. Daarom is aan DialogExperts is gevraagd te helpen met het corrigeren, structureren en uniformeren van deze bestanden.

Het resultaat

DialogExperts heeft een aantal programma’s ontwikkeld waarmee de bestanden door DialogExperts in ca. 1,5 uur kunnen worden omgebouwd tot bruikbare adressen in de standaard uitvoering.

Het resultaat hiervan is een forse tijd- en kostenbesparing, waarbij bovendien aanzienlijk meer boekhandelaren kunnen deelnemen aan het CRM programma.

Inkoopvoordeel

U wilt uw marketing campagnes zo scherp mogelijk inkopen met behoud van kwaliteit. DialogExperts biedt inkoopvoordelen voor:

Meer informatie »
Wilt u meer weten?

Wij komen graag bij u langs.
Bel of mail ons voor een afspraak.

Bel: 06 558 845 10 Stuur een e-mail »
Inkoopvoordeel

U wilt uw marketing campagnes zo scherp mogelijk inkopen met behoud van kwaliteit. DialogExperts biedt inkoopvoordelen voor:

Meer informatie »